Tắm Tẩy Đường Đen

 • Liệu trình: Tắm Tẩy Đường Đen
 • Thời gian thực hiện: 45 phút
 • Quy trình: 
  • Xông hơi 
  • Tẩy tế bào chết với muối với hỗn hợp đường đen
  • Tắm lại 
  • Thoa kem dưỡng 
  • Hướng dẫn chăm sóc tại nhà